Om Sara

Jag har alltid varit fascinerad av människor, och det är människor som varit den röda tråden genom mitt yrkesliv så här långt. Jag har jobbat som barnskötare i förskolan, elevassistent i grundskolan och jag har undervisat på gymnasiet och inom särskolan.

Under många år var jag ansvarig för barn- och ungdomsverksamheten i en teaterförening. Där handlade arbetet mycket om att handleda och utbilda ledare, och inte minst ta hand om egna grupper. Det var fantastiskt att följa utvecklingen, såväl hos individerna som i gruppdynamiken.

Med tiden insåg jag att det var just den typen av processer jag brann mest för. Teater i all ära, men för mig var det större när den blygaste skådespelaren plötsligt vågade lyfta blicken från golvet, än när den välrepeterade pjäsen fick stående ovationer.

Efter tolv år på teatern startade jag därför en egen dramastudio. Drama är ett effektivt verktyg när man vill utveckla saker som självförtroende, lyhördhet, samarbetsförmåga och koncentration. Den stora skillnaden jämfört med mitt tidigare arbete, var att jag plockade bort allt som handlade om produktion och prestation. Deltagarna i dramastudion var där för att de mådde bra av det, inte för att skapa något som dög att visa upp för någon annan.

Grundskolan fick upp ögonen för mitt sätt att jobba, och de senaste åren har jag anlitats flitigt för att driva olika värdegrundsprojekt med fokus på gruppklimat och kamratskap. Detta väckte i sin tur en önskan hos mig, att lära mig mer om att arbeta med de individer som förekommer i varje grupp. 

För att komplettera min verksamhet utbildade jag mig därför till samtalsterapeut, och har idag min egen mottagning. Där tar jag emot privatklienter, såväl enskilt som i grupp, när jag inte är ute på skolor och föreläser eller driver projekt.

Och som sagt, alla typer av människor engagerar mig, även om jag känner mig som mest hemma i frågor som rör barn, skola och föräldraskap.