Värdepedagogik

Illustration: Håkan Eklund

Värdepedagogik handlar om att ge människor kunskaper om etik och värden, hur man bör vara mot varandra för att fungera tillsammans.

Det är lätt att bli hemmablind, vilket gör det svårt att upptäcka kärnan till varför det är som det är. Att finna lösningar när man tycker att man redan testat allt.

Med friska, objektiva ögon, samt kunskap inom såväl pedagogik som psykologi utför vi klassrumsobservationer. Dessa ligger sedan till grund för vidare förslag på åtgärder och insatser.

Här kan du se vilka värdepedagogiska tjänster vi har redo för grundskolan läsåret 18/19. 

www.helaklassen.se hittar du även en verktygslåda fylld med stort och smått för ett tryggare gruppklimat.

 

Samtal

För många barn är det lättare att prata med någon som varken är kopplad till familjen eller skolan. 

Vi erbjuder stödsamtal för elever i alla åldrar, såväl enskilt som i grupp.

 

Viktigt

är att notera att vi arbetar med extra anpassningar, inte särskilt stöd, vilket innebär att våra insatser varken kräver formella beslut eller dokumentation i större utsträckning än vad anlitaren själv anser nödvändigt.

Vi utför inga utredningar, ställer inga diagnoser och för inga journaler. Givetvis arbetar vi under såväl tystnads- som anmälningsplikt.