Konflikthantering

En av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning idag är psykisk ohälsa till följd av en infekterad psykosocial arbetsmiljö.

På arbetet, i skolan eller hemma... Överallt förekommer relationer som behöver fungera, men det flyter inte alltid av sig självt. Människor kan ha svårt att förstå sig på varandra över lag, eller så har något hänt som ligger till grund för en konflikt. Gammalt groll kan ligga och puttra under ytan och göra stor skada utan att riktigt synas.

För de inblandade är det svårt att hitta vägar ut ur detta, och det kan behövas friska ögon och öron som hjälper till att måla upp en gemensam bild av problemet.

Att ta hjälp av en professionell, utomstående part är ett sätt att komma tillrätta med befintliga, samt förebygga nya problem som bristande kommunikation och skadade relationer kan medföra.

Vi erbjuder samtal enskilt eller i grupp.

Vi jobbar även med workshops och lösningsfokuserade diskussionsprocesser.